Kompleksowa obsługa Agencji interaktywnych

Prowadzenie Agencji interaktywnej to wyzwanie dla ludzi znających trendy rynkowe, potrafiących je wykorzystać w działaniach promocyjnych na rzecz Klienta. Wielokanałowość usług związanych z promocją oferowanych przez Agencje interaktywne sprawia, że z punktu widzenia struktury prawnej mamy do czynienia z ogromnym polem eksploracji praw.

Każdy przedsiębiorca prowadzący ten typ działalności wie jak różne są realizowane przez niego zlecenia. Świadczone usługi muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone pod kątem regulacji prawnych mających wpływ na sposób oferowania, realizowania usług. Odpowiednie konstrukcje prawne dopasowane do świadczonych usług mają również ogromne znaczenie w zakresie stosunków po zakończeniu działań promocyjnych na rzecz Klienta. Pozwalają zmniejszyć negatywne skutki ewentualnych roszczeń i rozwiewają wszelkie wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności.

Nasz zespół dzięki doświadczeniu zdobywanemu w obsłudze kontraktów, których przedmiotem są działania marketingowe obsługiwanych Agencji interaktywnych, zdobył unikatowe doświadczenie pozwalające na dobranie optymalnych rozwiązań do potrzeb danej sprawy. Dzięki naszemu wsparciu zapewnisz stabilny rozwój firmy oparty o mocne fundamenty.

AUDYT POCZĄTKOWY

Bezpośrednio po podjęciu współpracy nasz zespół zabiera się do pracy. Zaczynamy od zbadania formy organizacyjnej, zakresu świadczonych usług, a także reguł panujących w firmie.

Dlaczego zwracamy uwagę na formę organizacyjną? Chodzi o właściwe dopasowanie formy do zakresu działalności. Czasem aktualnie wybrana forma może się okazać w zbyt dużym stopniu niebezpieczeństwa. Skupiamy się na całokształcie działań i donosimy to do konstrukcji prawnej firmy. Analizę tego zagadnienia przekazujemy w zbiorczym opracowaniu.

Jednocześnie badamy zakres świadczonych usług. Wiąże się to z analizą oferowanych usług pod kątem prawnych zagadnień, które mają znaczenie przy tego typu usługach. Badamy przy tym jednocześnie bieżące kontrakty pod kątem treści umów i ustaleń z klientami, tak aby ustalić zakres obowiązków i ewentualnej odpowiedzialności. Ma to na celu wyeliminowanie niepewności i jednoznaczne nakreślenie sposobu realizacji usług.

Odnośnie sposobu realizacji usług pod lupę trafią również reguły panujące w firmie. Dotyczy to w szczególności tych obowiązków, które narzucają przepisy prawa z takich dziedzin jak ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa prawo telekomunikacyjne i inne. Ten przykładowy wykaz polskiego ustawodawstwa narzuca szereg obowiązków, które wpływają bezpośrednio na działania podejmowane przez firmy marketingowe.

BAZA SPECJALISTYCZNYCH UMÓW

Pierwszym krokiem po zapoznaniu się jest dokonanie pełnej dokumentacji w postaci formularzy umów, zamówień, pozwoleń, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji usług.

Największą uwagę należy skupić na umowach. To ich treść ma wpływ na zakres obowiązków i odpowiedzialności wykonawcy. Ze względu na zakres usług stosowanych umowy muszą w bardzo drobiazgowy sposób przedstawiać proces realizacji i odpowiednio zabezpieczać Wykonawcę przed odpowiedzialnością, za zdarzenia na które nie miał wpływ lub przy których dochował należytej staranności.

Mamy doświadczenie w tworzeniu specjalistycznych umów dotyczących działań marketingowych, takich jak SEO,SEM,SERM, GDN, WOMM, Digital Marketing, Content Marketing, Web design i inne. Kompleksowo dopasowujemy narzędzia prawne do potrzeb sprawy aby kompleksowo zabezpieczyć podejmowane działania.

Stworzone dokumenty zostaną wprowadzone w firmie w zakresie koniecznym, mając na uwadze nie budowanie zbędnej biurokracji, ale wpływające na higienę pracy w postaci przejrzystych formularzy w użyciu co stanowi o stabilności firmy i pewności co do zakresu podejmowanych zobowiązań po kątem obowiązków i odpowiedzialności wynikającej z tych dokumentów oraz przepisów prawa.

TWORZENIE BEZPIECZNYCH PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

W tym momencie nasza wiedza pozwala na dobranie odpowiednich działań mających optymalnie dopasować bieżącą działalność firmy do wymogów prawnych. Tworzymy procedury, które następnie wdrażamy w strukturach firmy.

Procedury wewnętrzne stanowią swego rodzaju instrukcję postępowania w konkretnych sprawach, pozwalają w sposób przejrzysty działać pracownikom oraz pozwalają na ustalenie granicy kompetencyjnej członków zespołu, ich obowiązków w stosunku do określonych kontraktów.

Z drugiej strony procedury zewnętrzne są dopasowane do praw przysługujących odbiorcom usług, z którymi mamy do czynienia po drugiej stronie, niezależnie od tego, czy będzie tam Konsument, czy Przedsiębiorca Twoja firma będzie gotowa na prawidłowe prowadzenie kontaktu z Klientem w oparciu o procedury uwzględniające status prawny drugiej strony.

Procedury wdrażamy przez szkolenie zespołu w oparciu o procedury dotyczące zakresu obowiązku poszczególnych członków. Po wdrożeniu procedur na bieżąco monitorujemy poprawność ich realizowania oraz reagujemy na wszelkie ewentualne niedociągnięcia.

NEGOCJACJE Z KLIENTEM

Wiemy, że każdy klient jest inny, a wymagania niektórych są wręcz nie do przyjęcia. W sytuacji gdy Klient ma swoją wizję realizacji usług, czy rozliczeń zawsze warto go poprosić o uwzględnienie jego uwag w przesłanej mu umowie. Dzięki temu potencjalny Klient czuje się wysłuchany, a my zyskujemy możliwości analizy jego pomysłu i wydania rekomendacji od strony ewentualnych zagrożeń prawnych. Daje Nam to również pole manewru w postaci podjęcia negocjacji.

W przypadku większych kontraktów negocjacje to wręcz codzienność, podczas ich prowadzenia należy bardzo ostrożnie podejmować decyzje gdyż zmiana poszczególnych postanowień umownych w określony sposób może rozbić całą konstrukcję i sprawić, że nasza odpowiedzialność będzie większa niż ta jaką dopuszczamy w normalnych warunkach świadczenia usług lub na którą moglibyśmy się ewentualnie zgodzić. Nasz zespół prowadzący negocjacje zawsze po ustaleniach stron w taki sposób je adaptuje do umowy by nie zaburzały całokształtu.

W ramach współpracy zapewniamy wsparcie prawne wszelkich podejmowanych negocjacji z kontrahentami.

OBSŁUGA BIEŻĄCYCH SPRAW

Przy okazji prowadzenia przedsiębiorstwa pojawia się szereg kwestii, które wymagają analizy na gruncie przepisów prawnych. Nasz zespół z najwyższą starannością przeprowadzi Twoją firmę przez pojawiające się zagadnienia.

Uwzględniając charakter wykonywanej działalności Nasze wsparcie rozciąga się w szczególności na prawo autorskie, ochronę danych osobowych, prawo konsumenta. Wsparciu podlegają również typowe czynności prawne związane z prowadzeniem działalności.

Dzięki naszej obsłudze dostaniesz kompleksowe wsparcie prowadzonych działań dzięki czemu wpłynie to na stabilizację w Twojej firmie i będzie bodźcem do dalszego rozwoju. Kompleksowa usługa oznacza pełną dostępność oraz zespół fachowców czuwających nad prawidłowym funkcjonowaniem Twojej firmy.

  • Prawidłowe funkcjonowanie firmy
  • Pewność stosowanych dokumentów w obrocie
  • Kompleksowe wsparcie podejmowanych działań