Software house – kompleksowa obsługa prawna projektów informatycznych

Dla każdego fachowca istotna jest możliwość skupienia się na własnym zadaniu, bez konieczności rozpraszania uwagi na poboczne problemy. W przypadku projektów realizowanych przez software house ilość zagadnień prawnych, które należy mieć na uwadze jest wbrew pozorom szczególnie rozległa. Pytanie czy warto przekazać je fachowcom?

NEGOCJACJE UMOWY

Przyjmowanie kolejnych projektów to cel każdej firmy. Im ważniejszy kontrakt, tym ważniejsze stają się negocjacje. Niektóre negocjacje warto poprzedzić umową o negocjacje, określającą warunki w jakich negocjacje będą prowadzone. Niekiedy istotne okażą się postanowienia dotyczące ochrony informacji poufnych. Tutaj najlepiej zdać się na ocenę prawnika. Najważniejsze jest jednak przeprowadzenie rozmów, które doprowadzą nas do oczekiwanych efektów.

Rola prawnika w trakcie negocjacji to zwrócenie uwagi na możliwe zagrożenia, tak aby decyzja software house’u o przyjęciu projektu obejmowała pełne spektrum okoliczności. Naszym zdaniem prawnik musi jednak pamiętać, że celem klienta jest zawarcie umowy, przez co uważamy, że zadaniem prawnika jest wskazać wszelkie dostępne rozwiązania umożlwiające zapobiegnięcie potencjalnym problemom i rozwiązanie tych, które powstaną.

Negocjacje umowy z perspektywy prawnika powinny obejmować ustalenie możliwie najkorzystniejszych warunków wykonania projektu, pozwalających w pełni zabezpieczyć proces jego realizacji. Jakie problemy należy uwzględnić? Przykładowo będzie to brak kooperacji klienta w niezbędnym zakresie. Już samo wykonanie strony internetowej wymaga przekazania przez klienta szeregu informacji, często również materiałów. W każdym wypadku, dla sprawnego procesu realizacji konieczne jest również sprawne dokonywanie odbiorów, bez których projekt nie może ruszyć dalej. Inne problemy wiążą się chociażby z brakiem zabezpieczenia płatności klienta, czy niepełnym określeniem wymagań, wymuszaniem wykonania nieumówionych funkcjonalności. Wszystkie kwestie ustalone na początku nie zaskoczą nas w przyszłości.

Dobrze wynegocjowane warunki prawne kształtują umowę, a zatem współpracę przekładającą się na realizację całego projektu. Opiekując się projektami kompleksowo, wiemy na co zwrócić uwagę już na początku współpracy.

ZGODNIE Z UMOWĄ!

Dobra umowa powinna określać w jaki sposób przebiegać będzie realizacja projektu. Wypracowane w branży IT metodyki realizacji projektów, są typowe jedynie dla tej branży i dlatego wzór umowy bazujący na umowie o roboty budowlane nie jest w stanie oddać tej specyfiki.

Należy mieć również na uwadze, że każdy software house pracuje wg własnego modelu. Jeżeli weźmiemy chociażby pod uwagę różnice w sposobach pracy opartych na metodykach Waterfall, PRINCE2, RUP czy SCRUM bardzo łatwo dojdziemy do wniosku jak różne powinny być przygotowane dla każdego z nich umowy. Jeżeli nałożyć na to specyfikę Twojej firmy, możesz być pewien, że najlepszym rozwiązaniem będzie dedykowana umowa.

Dobra umowa powinna określać w jaki sposób przebiegać będzie realizacja projektu. Wypracowane w branży IT metodyki realizacji projektów, są typowe jedynie dla tej branży i dlatego wzór umowy bazujący na umowie o roboty budowlane nie jest w stanie oddać tej specyfiki.

Należy mieć również na uwadze, że każdy software house pracuje wg własnego modelu. Jeżeli weźmiemy chociażby pod uwagę różnice w sposobach pracy opartych na metodykach Waterfall, PRINCE2, RUP czy SCRUM bardzo łatwo dojdziemy do wniosku jak różne powinny być przygotowane dla każdego z nich umowy. Jeżeli nałożyć na to specyfikę Twojej firmy, możesz być pewien, że najlepszym rozwiązaniem będzie dedykowana umowa.

Wdrażając usługę lub oferując produkt chcemy mieć pewność, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. W branży IT umowa powinna być dostosowana pod konkretną usługę, a przy każdej z nich brać należy pod uwagę aspekty związane z różnymi dziedzinami prawa.

Przykładowo umowa na oprogramowanie może zawierać w sobie elementy chociażby umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy sprzedaży, umowy ramowej itd. Należy mieć również na uwadze, że inaczej będzie wyglądała umowa na oprogramowanie „pudełkowe”, a inaczej umowa na program dedykowany. W odmienny sposób skonstruować należy również umowę na oprogramowanie tradycyjne, a w inny na oprogramowanie oparte na cloud computingu (SaaS, IaaS, PaaS).

Innym aspektem istotnym dla umów dedykowanych dla branży IT jest kwestia uregulowania praw autorskich (przeniesienie praw autorskich, licencja), która ma znaczenie nie tylko przy oprogramowaniu, ale chociażby przy umowie na wykonanie strony internetowej.

O skomplikowaniu tej kwestii najlepiej świadczy bardzo częsty brak uregulowania tej kwestii we wzorach umów, ale również uregulowanie jej w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z interesami, czy uzgodnieniami stron. Z jednej strony zwrócić należy uwagę na sposób udostępnienia klientowi programu, z drugiej już w umowie warto jest określić kwestie związane z korzystaniem przez software house z oprogramowania osób trzecich (Free Software, Open Source, biblioteki itd.)

Znając specyfikę branży IT przygotujemy dla Ciebie umowy dedykowane dla Twojej firmy!

UMOWA WDROŻENIOWA / UMOWA HOSTINGOWA

Po wykonaniu oprogramowania przychodzi czas na jego wdrożenie. Wdrożenie oprogramowania wiąże się samo w sobie z licznymi ryzkami, dlatego proces ten zabezpieczać powinna umowa wdrożeniowa.

Elementem związanym z wdrożeniem jest również zapewnienie hostingu. Provider powinien zabezpieczyć swoje interesy przede wszystkim określając w umowie hostingowej parametry hostingu, istotne są również inne elementy umowy jak chociażby przewidziane reakcje na wypadek okresów wzmożonego ruchu. Dodatkowo specyficzne zagrożenia w przypadku umów na usługę hostingową związane są z ochroną danych osobowych, czy wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

UMOWA SERWISOWA / HOSTING / GWARANCJA

Po zakończonym etapie wykonania i wdrożenia oprogramowania przychodzi czas na zapewnienie jego utrzymania – otwarcie nowego cyklu życia programu, a innymi słowy nowy projekt!

Nowy projekt, to konieczność zawarcia nowej umowy. Nawet jeżeli utrzymanie oprogramowania powierzone zostanie software house’owi, który wykonał system, to niezbędnym wydaje się ustalenie warunków świadczenia serwisu – mamy do czynienia z odrębną usługą. Często serwis świadczony będzie jednak przez odrębny podmiot – jeżeli serwis dotyczyć ma oprogramowania firmy trzeciej niezbędne jest uregulowanie kwestii suportu lub gwarancji producenta.

W obu jednak wypadkach, w grę wchodzić będzie umowa serwisowa, w której niezmiernie ważne jest określenie dokładnych obowiązków i sytuacji rodzących obowiązek podjęcia serwisu, tak żeby w przyszłości nie powstawały na tym tle trudne do rozwiązania spory. Umowa powinna być również odpowiednio przygotowana na wypadek serwisu świadczonego zdalnie, jak również świadczonego u klienta. Dodatkowo w umowie serwisowej zawrzeć można specyficzne usługi jak chociażby obsługę help desk, czy małego rozwoju – oczywistym jest konieczność uregulowania tych kwestii w umowie.

  • Efektywne negocjacje umowy
  • Stabilna współpraca przy wykonaniu
  • Bezpieczeństwo na etapie użytkowania
  • Możliwość dochodzenia roszczeń w przypadku powstania sporu