Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. 1. Administratorem Serwisu ksbclegal.pl jest KSBC Amadeusz Sejud, ul. Grodzka 5b/39, 33-300 Nowy Sącz. Podmiot ten jest Administratorem Danych Osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych w ramach korzystania z usług Serwisu ksbclegal.pl.
 2. 2. Administrator przetwarza gromadzone dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.; dalej o.d.o.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.; dalej u.ś.u.d.e.).
 3. 3. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.
 4. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

  W celu zapoznania się ze stronami Serwisu nie jest wymagane zarejestrowanie się czy podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji, a tylko wypełnienia formularza kontaktowego w zakładce kontakt lub zamów.

  PLIKI COOKIES

  Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki z informacją zapisywane przez serwer Operatora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. Służy również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików „cookie". Zasadniczo nie uniemożliwia to korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

  SPOSOBU I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane gromadzone podczas rejestracji są wykorzystywane w celu:
  • Przekazywania danych kontrahentom Operatora Serwisu Ksbclegal.pl w celu wykonania umowy,
  • Wysyłania biuletynu informacyjnego,

  KONTAKT POMIĘDZY ADMINISTRATOREM I UŻYTKOWNIKIEM

  1. 1. Podane dane kontaktowe wykorzystujemy do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych informacji. Informacje mogą także przybrać formę wiadomości wysyłanych wewnętrzną pocztą Serwisu. Przez pojęcie informacje należy rozumieć treści o charakterze zarówno komercyjnym (np. newsletter, itp.) jak i niekomercyjnym (np. zmiany w funkcjonowaniu, o usługach, komunikaty systemu, itp.).
  2. 2. Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Operatora oraz kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
  3. 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze komercyjnym, wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@ksbclegal.pl. Żądanie wyłączenia przetwarzania danych osobowych zostanie niezwłocznie uwzględnione.

  AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

  1. 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, poprawiania błędnych informacji oraz usuwania na żądanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich zachowanie wymagane jest w związku z wymogami prawa lub gdy chodzi o dane zbierane automatycznie – w takich przypadkach danych nie da się zmienić lub usunąć.
  2. 2. Operator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, gdy ten nie uregulował swoich należności wobec Operatora, a także w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem naruszył przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. 1. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za dane udostępnione przez Użytkowników
   2. 2. Strony Serwisu ksbclegal.pl mogą zawierać linki do innych stron, które nie są powiązane z Serwisem. Po kliknięciu na link do innych stron (linki zewnętrzne) nie mamy wpływu na to, jakie dane, w jakim celu i w jaki sposób są przetwarzanie i przekazywane do tej strony. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie.